Waar

Provincie Overij
Stad Deventer
Locatie Dreef 1

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo 100 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 14-09-2023
Einddatum 30-05-2024
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Club D.S.G. Pallas
Contact

Gorrit Smit

E-mail
Tel. Nr.

+31617409235

Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Interne competitie DSG Pallas