Waar

Provincie Gelderland
Stad Wageningen
Locatie Universitair Sportcentrum De Bongerd, Bornsesteeg 2

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

A-groep: € 12,50 (GM/IM gratis)
B-groep: € 10,00
C-groep: € 10,00
(jeugd t/m 16 jaar € 2,50 korting)

Prijzen

Prijzenoverzicht
* Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld.
* Het is slechts mogelijk 1 prijs per persoon te winnen.

A-groep
1e prijs: €400,--
2e prijs: €150,--
3e prijs: €100,--
4e prijs: €75,--
5e prijs: €50,--

B-groep
1e prijs: €100,--
2e prijs: €75,--
3e prijs: €50,--
4e prijs: €25,--
5e prijs: €20,--

C-groep
1e prijs: €75,--
2e prijs: €50,--
3e prijs: €25,--
4e prijs: €20,--
5e prijs: €20,--

Jeugdprijzen
* €25,-- voor de jeugdspeler met de beste score in groep A of B (één prijs voor deze twee groepen)
* €25,-- voor de jeugdspeler met de beste score in groep C.
Jeugdspelers zijn deelnemers die op 5 mei nog geen 17 jaar zijn.

Categorie Jeugd, Senior,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 05-05-2023
Einddatum 05-05-2023
Aanvang

10.00 uur

Prijsuitreking

17.45 uur


Organisatie

Bond Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Club S.V. Wageningen
Contact

Thomas Slijper, Robin van Leerdam

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

0612915543

Homepage https://svwageningen.nl/e

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Aanvang: 10.00 uur (uiterlijk 09.45 uur aanwezig)
Aantal ronden: 7
Speeltempo: 17 minuten + 5 seconden per zet
Aantal groepen: 3
Maximum aantal deelnemers: 180
A-groep: Open voor iedereen
B-groep: Rating onder 1900
C-groep: Rating onder 1650, ratinglozen en huisschakers
(jeugd t/m 16 jaar € 2,50 korting)

Bij de indeling gaan we in eerste instantie uit van de KNSB-rating van 1 april. Als er geen KNSB-rating bekend is, zijn de meest recente KNSB-jeugdrating of de FIDE-rating van 1 april bepalend. De organisatie behoudt zich het recht voor om van bovenstaande ratinggrenzen af te wijken.

Let op: het inschrijfgeld bij voorkeur contant betalen i.v.m. beperkte pinmogelijkheden.

Opgave uiterlijk 2 mei onder vermelding van rating + vereniging, liefst per e-mail via [email protected] (Thomas Slijper), eventueel telefonisch bij Robin van Leerdam (06-12915543).

Voor jeugdspelers (spelers die op 5 mei nog geen 17 jaar zijn): Geef bij je opgave ook je leeftijd en/of geboortedatum op in verband met de jeugdprijzen!

Tijdschema
In verband met het Fischertempo is het onderstaande schema een indicatie.
1e ronde: 10.00 – 11.00
2e ronde: 11.00 – 12.00
3e ronde: 12.00 – 13.00
Pauze
4e ronde: 13.30 – 14.30
5e ronde: 14.30 – 15.30
6e ronde: 15.30 – 16.30
7e ronde: 16.30 – 17.30