Waar

Provincie
Stad
Locatie

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo 100 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 01-09-2022
Einddatum 15-06-2023
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Stichts-Gooise Schaakbond (SGS)
Club HSG
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Interne competitie