Waar

Provincie
Stad
Locatie

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo 90 minuten + increment 30 sec.

Wanneer?

Startdatum 01-09-2020
Einddatum 29-06-2021
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Club 1e Westlandse Montessorischool
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details: