Waar

Provincie
Stad
Locatie

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo 100 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 07-09-2020
Einddatum 26-07-2021
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB)
Club BS De Kleine Wereld
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details: