Waar

Provincie
Stad Camperduin
Locatie Strandpaviljoen "Struin" Heereweg 407

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

10,-

Prijzen

Zie website www.scbergen.nl

Categorie Meerdaags,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 16-11-2019
Einddatum 16-11-2019
Aanvang

10.00

Prijsuitreking

17.30


Organisatie

Bond Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB)
Club OpenbareBasisschoolDe Branding
Contact

T.Meedendorp

E-mail
Tel. Nr.

0653914897

Homepage http://www.scbergen.nl

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

AANMELDFORMULIER (ONLINE): https://www.scbergen.agricosoft.nl/scbergen/struin-toernooi/

Naar aanleiding van haar 60-jarig bestaan organiseert de schaakclub Bergen het open rapid-schaakkampioenschap van Bergen.

Zaterdag 16 november 2019 , 10:30 tot 17:30 hr voor (huis)schakers en clubschakers (Loek van Wely doet ook mee !!!)

Systeem: 7 ronden Zwitsers, 15 min + 5 sec per zet p.p.p.p.
Indeling in twee ratinggroepen

Inschrijving: bij voorinschrijving door aanmelden via het Aanmeldformulier en overmaken van 10 € op rekeningnummer NL26ABNA0843204214 tnv schaakclub Bergen;

Inschrijven kan t/m 15 november a.s.

Prijzen: Zie website www.scbergen.nl of https://www.scbergen.agricosoft.nl/scbergen/uitleg-struin-toernooi/

Elke deelnemer ontvangt bovendien als aandenken een notatieboekje met een cartoon van Jan van Haasteren op de kaft.

Aanmelden: Een half uur voor aanvang, dus uiterlijk 10:00 uur bij de wedstrijdleider.